Nazwisko/Firma
Imię
Ulica, nr domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
E-mail
NIP

proszę o przesłanie na podany powyżej adres, za zaliczeniem pocztowym, następujących 
wydawnictw ZETO S.A
.

 KOMPLET 16 krążków CD z kolejnymi 16 tomami Słownika Geograficznego Królestwa 
 Polskiego
 KOMPLET 3 krążków CD z kolejnymi 16 tomami Słownika Geograficznego Królestwa
 Polskiego
 Tom I - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
   Tom II - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
 Tom III- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
 Tom IV - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom V - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom VI- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom VII- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom VIII- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom IX - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom X - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom XI - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom XII - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom XIII- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom XIV- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom XV- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Tom XVI- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
 Jan Burlikowski, Brzesko - Kroniki Powiatu tom I - VI
 Jan Burlikowski, Kroniki Miasta Brzeska tom I - V
 Jan Burlikowski, Kroniki Miasta Brzeska tom I
 Jan Burlikowski, Kroniki Miasta Brzeska tom II
 Jan Burlikowski, Kroniki Miasta Brzeska tom III
 Jan Burlikowski, Kroniki Miasta Brzeska tom IV
 Jan Burlikowski, Kroniki Miasta Brzeska tom V
 Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski - Rocznik Szlachty Polskiej cz. II 1883 
 ks. Marian Jedynak, Przedrozbiorowa historia parafii Brzesko 

 

Upoważniam ZETO S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Jestem osobą pełnoletnią i wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych  przez ZETO S. A. (z siedzibą w Tarnowie przy ul Urszulańskiej 25, zarejestrowaną w KRS pod nr KRS 0000036826) w celach marketingowych, statystycznych i handlowych. Swoje dane udostepniam dobrowolnie  i wyłącznie na użytek  ZETO S.A. Wiem, że przysługuje mi prawo  wglądu w nie oraz do ich poprawiania